Bibliografia. Jak ją napisać?

Praca maturalna, magisterska albo licencjat, często zawierają naukowy dorobek innych autorów. Aby nie zostać posądzonym o plagiat, nazwiska i tytuły książek lub innych dzieł, jakie zostały wykorzystane przy pisaniu pracy koniecznie trzeba wymienić na końcu pracy. Jak napisać bibliografię załączoną na końcu, bez formalnych błędów?

Bibliografia to nic innego, jak alfabetyczny spis tytułów i autorów pozycji, z których czerpaliśmy w trakcie pisania naszej pracy. I nieważne czy cytujemy obszerne fragmenty z danego dzieła, czy jedynie zainspirowało nas ono do jakichś wniosków lub przemyśleń umieszczonych w tekście. Bibliografia musi zawierać je wszystkie, co gwarantuje jej formalną poprawność i nie zdyskredytuje naszej pracy poprzez oskarżenie o plagiat. Jak napisać bibliografię wiedzą studenci studiów historycznych oraz pracownicy archiwum, ale choć jest to żmudne, wymagające wielkiej dokładności zadanie, zmierzyć może się z nim praktycznie każdy. Wystarczy poznać kilka trików jak napisać bibliografię. Przede wszystkim nasz spis musi być uporządkowany według obranego klucza. Może to być na przykład kolejność pojawiania się w tekście cytowanych pozycji lub alfabetyczny spis nazwisk autorów bądź tytułów książek i dokumentów. Ważne, w przypadku bibliografii załącznikowej, aby przy każdej z pozycji pojawił się krótki opis, identyfikujący temat. Taki spis umieszczamy na samym końcu, tak aby czytający recenzenci mogli zobaczyć ogrom pracy, jaki włożyliśmy w pisanie. Obszerna bibliografia, zawierająca nawet tytuły, które czytaliśmy jedynie we fragmentach, pokazuje rzetelne przygotowanie do podejmowanego tematu i zainteresowanie nim autora. Warto o tym pamiętać, bo podnosi to rangę autora pracy i wpływa pozytywnie na późniejszą ocenę samego tekstu. Ważne aby podając w naszym spisie konkretny tytuł książki, pamiętać o nadanym jej numerze ISBN. To dziesięciocyfrowy ciąg, indywidualnie nadawany każdej pozycji drukowanej w Polsce (o tym, że książka widnieje w krajowych rejestrach informuje liczba 83, poprzedzająca numer seryjny wydania). Należy pamiętać, umieszczając numery, aby nie dzielić ich, ani nie przenosić do kolejnej linijki. Numer ISBN musi znajdować się w jednym ciągu i jest obowiązkową pozycją w każdej bibliografii. Nie dotyczy to tytułów wydawniczych sprzed 1978 roku, kiedy nie praktykowano tej metody. Wpisując autora piszemy jedynie jego imię i nazwisko z pominięciem tytułów naukowych, stanowisk itp. Można stosować skróty, na przykład w przypadku długich nazw wydawnictw, ale trzeba pamiętać, aby stosować ten zabieg konsekwentnie przy każdym wymienianym tytule. Cytowane tytuły, w bibliografii zapisujemy kursywą oraz z wielkiej litery. Jeśli dana książka lub dokument to tytuł zagraniczny, w bibliograficznym opisie należy wymienić nie tylko jej autora, ale także nazwisko tłumacza. Kolejność w bibliografii jest następująca: najpierw nazwisko i imię autora, potem tytuł dzieła, numer wydania, jego miejsce oraz rok, a na końcu numer ISBN. W przypadku prac zbiorowych, także należy zastosować skróty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here