Jak działa oczyszczalnia ścieków?

0
234

W obecnych czasach oczyszczanie ścieków jest niezbędnym elementem funkcjonowania społeczeństwa. Zanieczyszczenia są separowane przez oczyszczalnie miejskie, przemysłowe lub przydomowe. Odbywa się to przy udziale zaawansowanych urządzeń filtracyjnych.

Ścieki – jak są oczyszczane?

Podstawowym kryterium rozróżniania ścieków jest ich pochodzenie. Dwie podstawowe grupy to zatem ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe. Różnią się one znacznie od siebie składem i zalecanymi metodami oczyszczania. Niestety w aglomeracjach miejskich często dochodzi do wymieszania ze sobą ścieków. Do miejskich oczyszczalni trafiają zarówno ścieki bytowe, jak i przemysłowe, a także te innego pochodzenia (wraz z wodą z opadów deszczu i śniegu). Proces oczyszczania w oczyszczalni miejskiej jest wieloetapowy – rozpoczyna się od mechanicznego wyłapania przez specjalne kraty i sita większych przedmiotów, następnie separowany jest żwir, mniejsze kamienie, drobne odpady z gospodarstw domowych. Kolejny etap to sedymentacja – w specjalnym zbiorniku ścieki przepływają na tyle wolno, by zawieszone w nich części stałe mogły opaść na dno i zostać odseparowane. Płynne ścieki są następnie oczyszczane biologicznie za sprawą poddania ich działaniu bakterii. Dzięki ich pracy możliwe jest uzyskanie biogazu, który może służyć m.in. w procesach grzewczych. Odseparowane osady i tłuszcze są poddawane z kolei procesom, których efektem jest uzyskanie suchej masy, która może zostać użyta do produkcji nawozów.

Do oczyszczania pozostałej wody, zarówno w oczyszczalniach komunalnych jak i przemysłowych stosowane są zaawansowane urządzenia takie jak prasa płytowa https://proekojp.pl/prasa-plytowa/, która służy do odwadniania osadów różnego pochodzenia.

Jak skutecznie oczyszczać ścieki przemysłowe?

W oczyszczalniach przemysłowych, do których trafiają wyłącznie ścieki z zakładów produkcyjnych czy przetwórczych, proces oczyszczania ścieków wygląda nieco inaczej. Niektóre etapy wstępnej filtracji nie są zwykle konieczne, jednak priorytetem jest dokładne oczyszczenie wody, aby mogła ona zostać użyta ponownie w procesach przemysłowych.

W wewnętrznych, zamkniętych systemach oczyszczania znakomicie sprawdza się prasa płytowa, która, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii filtracyjnych pozwala na uzyskanie wysokiej kompresji osadów. Prasa to urządzenie hydrauliczne, które napełnia się zanieczyszczoną wodą, która jest następnie filtrowana, a odwodniony osad usuwany. Aby odwodnienie ścieków było możliwe potrzebne jest zastosowanie wysokiego ciśnienia, w celu stłoczenia pras.

W zamkniętych, przemysłowych systemach oczyszczania ścieków powinny pracować urządzenia zaprojektowane z myślą o konkretnych zastosowaniach. Nieco inne rozwiązania filtracyjne stosuje się w branży chemicznej i np. energetycznej. Istnieją także różne rodzaje pras płytowych. Dobór odpowiedniego rozwiązania warto skonsultować z przedstawicielem firmy specjalizującej się w technologiach filtracji i uzdatniania wody, np. PROEKO JP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here