Jak wygląda faktura VAT marża

Od strony czysto formalnej faktura VAT marża jest niezwykle przejrzysta. W dokumencie znajdują się bowiem podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu, a także jego ceny. Pozostałe dane (tak jak np. VAT) nie są w tym przypadku wymagane.

Informacje dotyczące faktury

Jeśli „marżowa” faktura VAT ma być sporządzona zgodnie z aktualnymi przepisami, to musi ona zawierać podstawowe dane na temat… samej faktury. Nazwa dokumentu musi zawierać frazę „Faktura Procedura Marża”, wraz z opisem działalności, której dana faktura dotyczy. W przykładach często podaje się hasło „towary używane”.

Oczywiście to nie jedyne informacje dotyczące samej faktury. Muszą w niej znaleźć się również dane na temat daty wystawienia, daty transakcji, a także miasta (i adresu) w którym dana transakcja została zrealizowana. Faktura musi też zawierać informacje o stronach transakcji, ale jest to akurat dość oczywiste.

Informacje dotyczące przedmiotu transakcji

W przeciwieństwie do tradycyjnej faktury VAT, w przypadku faktury marżowej informacje dotyczące przedmiotu transakcji są dość mocno okrojone. Ograniczają się one – rzecz jasna – do nazwy wybranego produktu, ale też do w miarę szczegółowych danych na jego temat.

Co ważne – w fakturze VAT marża nie podaje się kwotowych wartości VAT. Jedyną informacją jest tu cena, za którą dany przedmiot został sprzedany (zakupiony). Wartość należnego Urzędowi Skarbowemu podatku będzie w tym przypadku obliczana na podstawie różnicy między ceną zakupu a sprzedaży, czyli marżą.

Dodatkowe informacje

Jak w przypadku każdej innej faktury, również i faktura VAT marża powinna zawierać podstawowe dane dotyczące formy realizacji wybranej transakcji. Mowa tu oczywiście o sposobie jej realizacji (przelew lub gotówka), a także o terminie jej finalizacji, a co za tym idzie – uregulowania zobowiązania.

Podsumowując, powyższe informacje jednoznacznie wskazują, że marżowa faktura VAT jest – w przeciwieństwie do tradycyjnej faktury – niezwykle uproszczona. I właśnie dlatego wielu przedsiębiorców wybiera właśnie tą formę rozliczania się z Urzędem Skarbowym tożsamym dla danego miejsca zamieszkania.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here