Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto?

Bardzo często ludzie denerwują się czytając różnego raporty dotyczące wysokości średniej płacy bądź mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Pada wówczas stwierdzenie, że nikt tyle nie zarabia. Warto jednak pamiętać, że we wszystkich tego typu zestawieniach prezentuje się kwoty brutto, od których potrącany jest jeszcze szereg składek. Zatem jak obliczyć wynagrodzenie netto, które co miesiąc faktycznie wpływa na nasze konto?

Na początek trzeba zaznaczyć, że kwota widniejąca na każdej umowie o pracę jest kwotą brutto. To od jej wysokości zależy wysokość potrącanych co miesiąc składek. Kolejną rzeczą o której trzeba wspomnieć, jest fakt, iż do wynagrodzenia brutto pracownika oprócz wynagrodzenia zasadniczego widniejącego na umowie o pracę dolicza się również wszelkiego rodzaju dodatki i premie. W przypadku niektórych z nich takich jak wynagrodzenia pobranego za nadgodziny czy pracę w porze nocnej wydaje się to oczywiste. W przypadku innych takich jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, oraz wynagrodzenie za czas choroby i zasiłki pobrane z ZUS nie dla każdego jest to już tak oczywiste. Jednak aby nie było za prosto, trzeba pamiętać również o istnieniu składników wynagrodzenia zwolnionych od potrąceń na ubezpieczenia społeczne. Zaliczają się do nich nagrody jubileuszowe oraz wszelkiego rodzaju odprawy.

Jeżeli wiemy już jakie składniki naszej pensji podlegają opodatkowaniu możemy spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie jak obliczyć wynagrodzenie netto. Od każdej kwoty brutto, którą wypłaca nam pracodawca potrącany jest szereg składek. Niektóre z nich są dobrowolne a inne są pobierane przymusowo. Do potrąceń obligatoryjnych zaliczają się: zaliczka na podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz składka na ubezpieczenia społeczne. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że wszystkie te potrącenia dzieją się niejako poza nami. O terminowe i poprawne ich odprowadzenie ma obowiązek zadbać pracodawca. To również on ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku popełnienia w tej kwestii błędu.

Co zalicza się do składki na ubezpieczenia społeczne? Pokrywa ona koszt ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego przysługującego nam w przypadku choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenie wypadkowe. Wysokość składki emerytalnej wynosi 9,76% pensji brutto. Składka rentowa to 1,5% pensji brutto a chorobowej to 2,45%. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe pokrywa w całości pracodawca i nie wchodzi ona w skład naszej pensji brutto. Wysokość składki zdrowotnej to 9% z pensji brutto pomniejszonej o sumę składek emerytalnej, rentowej i chorobowej.

Jednak to nie wszystko. Pozostał jeszcze koszt uzyskania przychodu. W przypadku gdy pracujemy w miejscu zamieszkania wynosi on 111,25 zł a gdy pracujemy poza miejscem zamieszkania 139,06 zł. Ostatnim potrąceniem jest zaliczka na PIT. Jej wysokość wynosi 18% kwoty brutto pomniejszonej o koszt uzyskania przychodu, składkę emerytalną, rentową i chorobową oraz 7,75% z 9% składki zdrowotnej.

Jak widać odpowiedź na pytanie jak obliczyć wynagrodzenie netto nie jest wcale prosta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here